Privacyverklaring

Deze rubriek beschrijft het beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levensfeer dat wordt toegepast door SA Bristol-Myers Squibb NV waarvan het hoofdkantoor is gelegen te Terhulpsesteenweg 185, 1170 Brussel (BMS) voor de verwerking van digitale gegevens met een persoonlijk karakter.

VERTROUWELIJKHEID VAN DE INFORMATIE

BMS verbindt zich ertoe het vertrouwelijke karakter te respecteren van de persoonlijke gegevens die door de bezoekers van de website dafalgan.be verschaft worden. Het doel van deze waarschuwing is om aan te geven welk soort gegevens verzameld kunnen worden tijdens het bezoeken van de website dafalgan.be, evenals op welke manier deze later gebruikt zullen kunnen worden.

VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN UW GEGEVENS

Om dafalgan.be te bezoeken, bent u niet verplicht om inlichtingen te verschaffen die u identificeren ("persoonlijke gegevens"). Over het algemeen kunt u op dafalgan.be navigeren zonder te moeten aangeven wie u bent of persoonlijke gegevens te moeten onthullen. Bepaalde rubrieken kunnen echter voorbehouden zijn aan professionelen in de gezondheidszorg en om deze te raadplegen is het noodzakelijk dat u gegevens verschaft waarmee u geïdentificeerd kunt worden.

We verzamelen enkel persoonlijke gegevens indien u ervoor kiest om gebruik te maken van of u in te schrijven voor specifieke gepersonaliseerde diensten die we op dafalgan.be aanbieden. In dit geval zal er ook een gedetailleerde uitleg worden verschaft over het doel waarvoor de gegevens die op u betrekking hebben worden verzameld.

Onze belangrijkste doelstelling bij het verzamelen en verwerken van de persoonlijke gegevens is om u de door u gevraagde diensten te verschaffen. In bepaalde gevallen kunnen we u eveneens voorstellen om de persoonlijke gegevens te gebruiken om u aanvullende informatie te sturen over onze producten of om u informatie te sturen over andere producten en diensten die u kunnen interesseren. In dit geval zullen we u over deze procedure inlichten op dat gedeelte van de website waar we de gegevens verzamelen om u deze aanvullende informatie te sturen, en u zult kunnen kiezen om niet gecontacteerd te worden of om geen aanvullende informatie te ontvangen. We laten u altijd zelf beslissen of u wilt dat de persoonlijke gegevens gebruikt worden om u aanvullende informatie te sturen over onze producten en diensten. BMS zal de persoonlijke gegevens enkel gebruiken op manieren die in overeenstemming zijn met het doel waarvoor deze werden verzameld of waarvoor de persoon in kwestie zijn of haar toestemming heeft gegeven.

Bepaalde diensten, zoals het versturen van nieuwsbrieven, zijn bijvoorbeeld via e-mail toegankelijk. In dit geval vragen we u om uitdrukkelijk in te stemmen met het gebruik van uw e-mailadres, wanneer u ons dit verschaft.

INFORMATIE DIE AUTOMATISCH WORDT VERZAMELD EN OPGESLAGEN

De website dafalgan.be zal regelmatig worden bijgewerkt in het belang van de gebruikers. Tijdens het raadplegen van de website worden bepaalde gegevens van de gebruiker automatisch verzameld:

 • Het IP-adres van de gebruiker. Dit adres dient om toegang te krijgen tot het internet en wordt aan de computer van de gebruiker toegewezen door zijn internetprovider. Met deze informatie, die bij iedere sessie van de gebruiker verschillend is, kunt u niet persoonlijk worden geïdentificeerd.
 • Het adres van de website van waar de gebruiker rechtstreeks naar de website dafalgan.be wordt doorgestuurd.
 • De datum en het tijdstip van het bezoek van de gebruiker op de website dafalgan.be, evenals de pagina’s die werden geraadpleegd.
 • Het besturingssysteem van de computer van de gebruiker, evenals de browser.
 • De website dafalgan.be maakt gebruik van persistente "cookies" die op de harde schijf van de gebruiker blijven om de identificatiegegevens op te slaan indien het vakje "Sla mijn identificatiegevens op" is aangevinkt.
 • De website dafalgan.be maakt eveneens gebruik van tijdelijke "cookies" om het navigeren eenvoudiger te maken. Deze cookies worden niet permanent op uw harde schijf opgeslagen en ze worden verwijderd zodra u de betreffende website verlaat.

De cookies slaan informatie op met betrekking tot uw raadpleging van onze website (de pagina’s die u hebt bezocht, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.), zonder dat we u daarmee kunnen identificeren.

BMS zal een koppeling creëren tussen enerzijds de gegevens die voorkomen in het logbestand of de clickstream die via de cookies wordt gegenereerd en anderzijds uw identificatiegegevens (voor de gebruikers die gedeeltes van de website bezoeken die voorbehouden zijn voor professionals van de gezondheidszorg). Dit gebeurt om uw interesses te kunnen identificeren en zo onze communicatie met u te verbeteren.

U kunt de registratie van cookies blokkeren door uw browser op de volgende manier in te stellen:

Voor Microsoft Internet Explorer:

 1. Kies het menu "Extra" (of "Tools"), vervolgens "Internetopties" (of "Internet Options").
 2. Klik op de tab "Privacy" (of "Confidentiality")
 3. Selecteer het gewenste niveau met behulp van de cursor.

Voor Mozilla firefox:

 1. Kies het menu "Extra" en vervolgens "Opties"
 2. Klik op het pictogram "privacy"
 3. Stel het menu voor de "cookies" in en selecteer de gewenste opties

Voor Opéra:

 1. Kies het menu "Bestand">"Voorkeuren"
 2. Privacy

ONTVANGERS VAN DE VERZAMELDE INFORMATIE

De informatie die via dafalgan.be wordt verzameld, zal uitsluitend worden gebruikt door BMS en haar dienstverleners (die gebonden zijn door een geheimhoudingsovereenkomst) in de omstandigheden vastgelegd in dit handvest. Er zullen geen persoonlijke gegevens worden verkocht noch overgedragen aan derden.

VEILIGHEID VAN UW GEGEVENS

BMS zal alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens in haar bezit te beschermen tegen verlies, misbruik en iedere ongeoorloofde raadpleging, bekendmaking, wijziging of verwijdering.

KOPPELINGEN NAAR ANDERE WEBSITES

Deze website bevat koppelingen naar andere websites van de openbare sector of van bedrijven. BMS kan niet waarborgen dat deze websites een beleid hanteren voor het respecteren van de privacy in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De bezoekers worden dus verzocht om zich hier zelf van te vergewissen, door op iedere website de clausules te raadplegen met betrekking tot de bescherming van de privacy.

RECHT OP TOEGANG, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS DIE OP U BETREKKING HEBBEN

Indien u de persoonlijke gegevens die BMS via dafalgan.be over u heeft verzameld wilt raadplegen of wilt wijzigen, of indien u zich wegens wettige redenen wilt verzetten tegen de verwerking of het gebruik ervan voor prospectiedoeleinden, dan kunt u ons contacteren op:

SA Bristol-Myers Squibb NV
Avenue de Finlande 8 – Parc de l’Alliance – Braine l’Alleud B 1420

Ontdek ons Gamma